Formulari de ContacteEnviar

  Tel: +34 972 554 889
Plaça Major, 7
17708   Cantallops
Alt Empordà - Girona
Descans setmanal: Dimarts

restaurant@cantomas.info
http://www.cantomas.info
www.facebook.com/cantomas.info 
 

 

Advertiment legal


A l'efecte del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Can Tomas, SC. amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes).

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit a Can Tomas, amb adreça en: Plaça Major, 7 17708 Cantallops Alt Empordà - Girona.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzades.

CONTACTE

Tel: +34 972 554 889

Plaça Major, 7

17708 Cantallops

Alt Empordà - Girona