El Castell de Requesens     

Cantallops i Requesens

     La proximitat geogràfica entre Cantallops i Requesens determina una sèrie d’afinitats i tradicions que es mantenen des dels temps més remots. La veneració religiosa i la cacera del porc senglar, per citar-ne algunes, són les activitats que mantenim amb més força. A partir del 1592 el terme i parròquia de Requesens van passar a ser sufragania de Sant Esteve de Cantallops.

    Actualment la Muntanya de Requesens està agregada al terme municipal de la Jonquera, però en quant al fet religiós, depèn de la parròquia de Cantallops. Aquesta és la dualitat que manté aquesta muntanya preuada per tothom.

Cantallops

    Segons Ferran del Campo a "El Castell de Requesens, Ed.Brau, Figueres,1993", la primera notícia que hi ha documentada del lloc Requesens és del segle IX, de l'any 859. També existeix un document del 844 que fa referència a l'església vella (romànica), però aquest es considera falsificat pels monjos de St. Quirze de Colera per a demostrar les seves possessions eclesials.      

    La construcció del Castell va ser feta a mitjans del segle XI, entre l'any 1020 i 1071, segons consta en el memorial de greuges que el Compte d'Empúries, Ponç I, elevà contra el Compte del Rosselló, Gausfreg II i el seu fill Guislabert. En el document es parla del "Castrum de RecoEn el document es parla del "Castrum de Recosin". El Castell fou reconstruït totalment ara fa 100 anys ( el 1899 ) pels comtes de Peralada. Començà la reconstrucció Tomas Rocaberti i la va continuar la seva germana Joana Adelaida de Rocaberti, que va morir poc desprès de finalitzar l’obra.Text/HTML

La Processó de Sta. Maria de Requesens       Durant el segle XVII molts pobles de l’Empordà organitzaven peregrinatges a Requesens, per tal de pregar a la Verge de la Misericòrdia la benedicció de les terres. D’entre aquests pobles podríem citar Cantallops, Mollet de Perelada, Capmnay, Sant Climent Sesecebes, la Jonquera, La Roca d’Albera…     

    Aquests romiatges es celebraven paral·lelament a la famosa i documentada Processó de la Tramuntana, la qual s’inicià el 1612 a causa de les enfermetats provocades pels insectes provinents dels aiguamolls propers a Figueres. Aquesta processó tenia per objecte demanar a la Verge la preuada tramuntana per així purificar l’aire i les pestilències dels esmentats estanys.

   Es va celebrar fins al 1868. Aquest romiatge es feia el primer diumenge de Juny. Durant el recorregut, de Figueres de Requesens, s’afegien peregrins de tots els pobles per on passava.
   
    Així, doncs, l’antiguitat de la processó de Cantallops es perd en el temps, i és difícil trobar l’origen de la veneració a la Verge de Requesens, que segurament es remunta a l’època medieval. Actualment aquesta festivitat es celebra el 24 de Juny ( Sant Joan ), anteriorment es celebrava el mes de maig coincidint amb Pentecostès.


     Lluís Serrano 
    Cantallops, juny de 1999

CONTACTE

Tel: +34 972 554 889

Plaça Major, 7

17708 Cantallops

Alt Empordà - Girona